Actueel

Mijlpalen

Voordat een wereldwijde norm als ISO 9001 kan worden gepubliceerd moeten de nodige stappen worden genomen. Deze pagina houdt u op de hoogte van de actuele stand van zaken. De belangrijkste mijlpalen zijn:

  • De Specificatie: het programma van eisen waar de 2015-versie aan moet voldoen.
  • De Committee Draft (CD): het schetsontwerp van de commissie die met de wijziging is belast (ISO-TC 176 / SC2).
  • De Draft International Standard (DIS): het voorlopig ontwerp van de norm.
  • De Final Draft International Standard (FDIS): het definitief ontwerp, ofwel de definitieve tekst.
  • De Publicatie van ISO 9001:2015

Elke mijlpaal wordt afgesloten met een stemronde door de normalisatie-instituten van de bij ISO aangesloten lidstaten. In België vervult NBN deze rol. In Nederland is dat NEN.

Actuele Stand van Zaken (voorjaar 2014)

In het voorjaar van 2014 is de DIS-versie van de nieuwe ISO 9001 goedgekeurd en gepubliceerd. Wat hierbij opvalt is dat de DIS niet zo heel veel verschilt van de in het najaar van 2013 gepubliceerde CD. Voorzichtig kunnen we hier de conclusie aan verbinden dat men het er redelijk over eens is hoe de nieuwe norm er uit moet zien. Wat hier zeker aan bijdraagt is de bijzondere rol die de eerder vastgestelde HLS, ofwel High Level Structure (thans Annex SL) hier in speelt. Deze HLS is een aantal jaren geleden opgesteld met het doel om alle managementsysteemnormen van een uniforme structuur te voorzien. Concreet betekent dit dat op termijn ISO 14001 (milieu), ISO 9001 (kwaliteit), ISO 22000 (voedselveiligheid), ISO 27001(Informatiebeveiliging) en OHSAS 18001 (veiligheid & gezondheid) dezelfde hoofdstukindeling zullen kennen. Sterker nog, zelfs tekstueel zullen de standaarden voor circa 30 procent overeen komen. Als u meer wilt lezen over de bijzondere rol die de HLS / Annex SL speelt bij de totstandkoming van ISO 9001:2015 bezoekt u deze pagina hier op de site.

Planning voor 2015

In het voorjaar van 2015 is de publicatie van de FDIS-versie voorzien. Op dat moment weten we nagenoeg zeker hoe de definitieve standaard er uit gaat zien. Kunnen er bij de CD en DIS voorstellen tot wijziging worden gedaan, bij de FDIS bestaat deze mogelijkheid niet. Het ja of het is nee, meer smaken zijn er niet.
Bij een positieve stemming verwacht men publicatie van de definitieve ISO 9001:2015 in de maand september.

Planning ISO 9001:2015

Overgangsperiode

Vanaf het moment van publicatie kunnen certificerende instellingen certificaten voor de 2015-versie van ISO 9001 afgeven. Echter, certificaathouders kunnen er tot maart 2017 voor kiezen om bij een (her-)certificering beoordeeld te worden tegen de eisen van de huidige ISO 9001:2008. Uiterlijk 1 september 2018 zullen alle gecertificeerde bedrijven de overstap gemaakt moeten hebben. Daarmee komt de maximale overgangstermijn op 3 jaar.